You are currently viewing Пелистер – Национален Парк – Фото Галерија

Пелистер – Национален Парк – Фото Галерија

Националниот парк Пелистер е лоциран во близина на Битола, на околу 12 км од Хотел Викторија. Уживајте во фото галеријата >>
pelister